Rada Programowa to organ doradczy Dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. Zadaniem Rady jest opiniowanie działalności Dedeku, nakreślanie kierunków jego działań i rozwoju, sugerowanie rozwiązań organizacyjnych, administracyjnych i promocyjnych. W skład Rady wchodzą zaproszeni przez Dyrektora przedstawiciele świata kultury, specjaliści z zakresu animacji kultury, promocji kultury lub osoby zajmujące się pracą w środowiskach lokalnych.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags