Dostępność

Podstawowe informacje

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” to instytucja otwarta na różne potrzeby publiczności i gości. Stale rozbudowujemy dostępność programu, architektury i realizowanych usług.

Każda osoba może liczyć na wsparcie i asystę pracowników podczas pobytu w domu kultury.

Istnieje możliwość skorzystania z usług asystenta-przewodnika. Potrzebę asysty prosimy zgłaszać z komfortowym dla Państwa wyprzedzeniem, ale nie krótszym niż 3 dni robocze.

Wszystkie psy, w tym pies przewodnik i pies asystujący, są mile widziane w budynku DDKu. Pies asystujący i pies przewodnik może być obecny podczas wszystkich wydarzeń.
Na czworonogi w szatni czeka miska z wodą.

Kontakt

Koordynator dostępności: Rafał Lis

mail: dostepnosc@ddkweglin.pl
telefon/SMS: 783 056 093

Oprowadzanie po domu kultury
z audiodeskrypcją, PJM i napisami

Tekst łatwy do czytania

Przydatne informacje o domu kultury i budynku w tekście łatwym do czytania i rozumienia są poniżej.
W pliku jest mapa z rozkładem pomieszczeń domu kultury.
Kliknij na link, strona otworzy się w nowej zakładce.

Dzielnicowym Dom Kultury „Czuby Południowe” - tekst łatwy (4 MB, PDF)

Piktogramy o dostępności

Dostępne wydarzenia i przestrzenie w domu kultury oznaczamy piktogramami.
Listę piktogramów i ich opisy znajdziesz w pliku PDF poniżej.

Piktogramy w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe” (352 KB, PDF)

Znacznik Totuoint

Znacznik Totupoint jest nad wejściem do domu kultury.
Przed znacznikiem są schody z poręczami.
Więcej informacji na stronie systemu TOTUPOINT: http://tinyurl.com/ddkczuby

Architektura

Dom kultury zajmuje lokal usługowy na parterze wieżowca przy ulicy Wyżynnej 16.
Wszystkie sale i przestrzeni są na jednej kondygnacji.

Przed wejściem do lokalu znajdują się schody oraz dwie pochylnie.
Jedna, po lewej stronie schodów, jest stroma i pozbawiona barierek.
Druga, znajdująca się po prawej stronie schodów, ma dużo łagodniejszy kąt nachylenia i posiada barierki na całej długości.

Lokal jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Drzwi wejściowe mają szerokość ponad 90 cm.
Próg w drzwiach wejściowych ma mniej niż 3 cm.

Wejścia do poszczególnych pomieszczeń, są szerokie na minimum 80 cm, nie posiadają progów.
W salach znajdują się kanapy oraz krzesła (bez podłokietników).
W salach warsztatowych są stoły z blatami o wysokości 80 cm i nogach rozsuniętych do rogów blatu.

Parking

Przy DDK znajduje się parking dla samochodów osobowych z wydzielonym 1 miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsce jest oznaczone kolorem niebieskim oraz znakiem drogowym. Z miejsca postojowego zapewniono wygodny dostęp do najbliższego ciągu pieszego prowadzącego do budynku.

Uwaga: przy domu kultury zwykle trudno znaleźć wolne miejsce parkingowe, a dostęp do niebieskiej koperty mogą utrudniać inne pojazdy.
W przypadku trudności z zajęciem miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami - prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności.

Zdjęcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami przy Dedeku, miejsce znajduje się tuż przy wejściu do domu kultury.

Zdjęcie pochylni, pochylnia gięta raz pod kątem 90 stopni, ma łagodne nachylenie.

Zdjęcie drzwi wejściowych do Dedeku. Drzwi otwierają się na zewnątrz; za drzwiami jest niewielki wiatrołap (hol).

Zdjęcie sali z kanapami w Dedeku. Po bokach sali są kanapy z oparciem i podłokietnikami; z tej części budynku można przejść do biur pracownic domu kultury i sal: projekcyjnej i plastycznej.

Toalety

Toaleta dostępna architektonicznie jest w korytarzu za biurami pracownic DDK-u i Salą Projekcyjną.
Toaleta i korytarz są przestronne, ich wymiary nie utrudniają korzystania osobom wspierającym się technologiami asystującymi.
Przy muszli klozetowej oraz umywalce znajdują się pochwyty wspomagające.
Toaleta nie posiada oznaczeń kontrastowych.
W toalecie jest system alarmowy.

Zdjęcie muszli w toalecie, pochwyty po obu jej stronach.

Oświetlenie i systemy alarmowe

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych może być zbyt słabe dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.
System alarmowy ma formę dźwiękową oraz wizualną.

Dojazd i komunikacja miejska

W pobliżu DDK „Czuby Południowe” znajdują się 2 przystanki autobusowe na końcu ulicy Filtratów.
Przystanki są na tak zwanej pętli. Po obu stronach pętli są przystanki dla tych samych linii, ale dla kursów w przeciwnych kierunkach.

Os. Widok 01 (ulica Filaretów)
Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 11, 26, 37, 45, 160, N1

Os. Widok 02 (ulica Filaretów)
Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 11, 26, 32, 37, 44, 45, 160, N1

Z tych przystanków należy kierować się w stronę wieżowca na ulicy Wyżynnej. Trasa do domu kultury to około 250 metrów.

Droga przebiega chodnikiem - wzdłuż ulicy Wyżynnej. W połowie trasy są dwie zmiany nachylenie terenu: obniżenie i podwyższenie gruntu.
Przy przejściach dla pieszych są obniżone krawężniki.

Zdjęcie przystanku "OS. WIDOK", w tle ścieżki dojścia do budynku i sam budynek, gdzie jest Dedek.

Chodnik biegnący od przystanku WIDOK do budynku Wyżynna 16; trasa najpierw łagodnie opada w dół, potem przecina się osiedlową uliczką, potem wysokość chodnika łagodnie się zwiększa.

Mapa

Mapa zaznaczonym sposobem dojazdu do budynku Wyżynna 16, po skręcie z ulicy Filaretów należy jechać po półkolu ulicy Wyżynnej, aż objedzie się dookoła budenek z DDKiem.

Transport wspierany

Osoby z niepełnosprawnościami z opiekunami/asystentami i osobami towarzyszącymi mogą korzystać z dostępnego, indywidualnego transportu na terenie Miasta Lublin.
Usługi wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Cennik i więcej informacji na stronie MPK Lublin: Przewóz osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o braku dostępności, procedura skargowa

Jeśli doświadczasz barier w korzystaniu z usług Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” lub Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe”, możesz nas o tym poinformować. Możesz wysłać:

  1. Informacje o braku dostępności, a następnie:
  2. Wniosek o zapewnienie dostępności.

Dokumenty może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy.

Dokumenty możesz:

  1. Złożyć w biurach Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, ulica Judyma 2a lub w biurze Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe”, ulica Wyżynna 16.
  2. Przesłać pocztą na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ulica Judyma 2a, 20-716 Lublin.
  3. Przesłać pocztą elektroniczną na adres: dostepnosc@ddkweglin.pl.

Po otrzymaniu Wniosku o zapewnienie dostępności skontaktujemy się z Tobą i omówimy możliwości: sposoby i termin zapewnienia dostępności. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności – poinformujemy o sposobach zapewnienia dostępu alternatywnego.

Złożenie skargi na brak dostępności

W przypadku braku zapewnienia dostępności masz prawo do złożenia skargi. Więcej na temat skarg na brak dostępności przeczytasz na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/.

Wzory dokumentów

Pobieranie plików rozpocznie się po kliknięciu na link:

  1. Wzór informacji o braku dostępności (759 KB, DOC).
  2. Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (762 KB, DOC).
  3. Wzór wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (762 KB, DOC).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags