Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Marzec 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC

Dostępność

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

 

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe”.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć, plakatów i grafik,
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
  • brak napisów rozszerzonych dla części materiałów multimedialnych,
  • brak karty w formacie ETR, pliku odczytywalnego maszynowo oraz nagrania w PJM o podmiocie publicznym,
  • nie wszystkie treści są możliwe do odczytania przez czytniki ekranu.

Wyłączenia

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed 23 września 2018 roku,
  • materiały multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku.

Redaktorzy pracują nad dodaniem następujących dokumentów w wersji dostępnej cyfrowo, w tym: Klauzuli informacyjnej, wydań miesięcznika „GO!” na okres od marca 2017 do stycznia 2023; dokumentów związanych z Programem „Dzielnice Kultury” w latach 2014-16, wybranymi regulaminami udziału w zajęciach.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację sporządzono dnia: .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Lis, e-mail: dostepnosc@ddkweglin.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 81 466 59 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Piktogramy o dostępności

Wydarzenia i miejsca dostępne w domu kultury oznaczamy piktogramami.
Listę piktogramów i ich opisy znajdziesz w pliku PDF poniżej.

Piktogramy w Dzielnicowym Domu Kultury

Podstawowe informacje

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” to instytucja otwarta różne potrzeby publiczności i gości. Stale rozbudowujemy dostępność programu, architektury i realizowanych usług.

Podczas pobytu w instytucji każda osoba może liczyć na wsparcie i asystę pracowników instytucji.

Istnieje możliwość skorzystania z usług asystenta-przewodnika. Potrzebę asysty prosimy zgłaszać z komfortowym dla Państwa wyprzedzeniem, ale nie krótszym niż 3 dni robocze.

Wszystkie psy, w tym pies przewodnik i pies asystujący, są mile widziane w budynku DDK-u. Pies asystujący i pies przewodnik może być obecny podczas wszystkich wydarzeń. Na czworonogi w szatni czeka miska z wodą.

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” znajduje się przy ul. Wyżynna 16.
Przy DDK znajduje się parking dla samochodów osobowych z wydzielonym oraz oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce jest oznaczone kolorem niebieskim oraz pionowo i poziomo. Z miejsca postojowego zapewniono wygodny dostęp do najbliższego ciągu pieszego prowadzącego do budynku.

Zdjęcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami przy Dedeku, miejsce znajduje się tuż przy wejściu do domu kultury.

Przed wejściem do lokalu znajdują się schody oraz dwie pochylnie. Jedna, po lewej stronie schodów, jest stroma i pozbawiona barierek. Druga, znajdująca się po prawej stronie schodów,  ma dużo łagodniejszy kąt nachylenia i posiada barierki na całej długości.

Zdjęcie pochylni, pochylnia gięta raz pod kątem 90 stopni, ma łagodne nachylenie.

Lokal jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Drzwi wejściowe mają szerokość ponad 90 cm. Próg w drzwiach wejściowych ma około 3 cm.

Zdjęcie drzwi wejściowych do Dedeku.

Wszystkie sale oraz toalety znajdują się na jednym poziomie lokalu. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń, są szerokie na minimum 80 cm, nie posiadają progów. W salach znajdują się kanapy oraz krzesła (bez podłokietników). W salach warsztatowych są stoły z blatami o wysokości 80 cm i nogach rozsuniętych do rogów blatu.

Zdjęcie sali z kanapami w Dedeku.

Toalety

W DDK znajduje się również toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy muszli klozetowej oraz umywalce znajdują się pochwyty wspomagające. Toaleta i przedsionek są również wystarczająco przestronne dla potrzeb manewrowania. Wysokość umywalki oraz sposób zawieszenia lustra umożliwiają skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami ruchu. Toaleta nie posiada oznaczeń kontrastowych, ani alarmu przywołującego.

Zdjęcie muszli w toalecie, pochwyty po obu jej stronach.

 

Oświetlenie i systemy alarmowe

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych może być zbyt słabe dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. System alarmowy ma formę dźwiękową oraz wizualną.

Dojazd i komunikacja miejska

W pobliżu DDK „Czuby Południowe” Znajdują się 2 przystanki autobusowe:

Os. Widok 01 (ulica Filaretów)

Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 26, 37, 45, 0N1, 160

Os. Widok 02 (ulica Filaretów)

Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 11, 26, 32, 37, 44, 45, 0N1, 160

Z tych przystanków należy kierować się w stronę wieżowca na ulicy Wyżynnej.

Droga z przystanków pozbawiona jest trudnych barier, przebiega chodnikiem, na przejściach dla pieszych są obniżone krawężniki. Należy jedynie zwrócić uwagę na jedno obniżenie oraz wywyższenie terenu po drodze do DDK. Ma ono umiarkowaną wysokość i z reguły nie stanowi przeszkody dla osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie przystanku "OS. WIDOK", w tle ścieżki dojścia do budynku i sam budynek, gdzie jest Dedek.

Chodnik biegnacy od przystanku WIDOK do budynku Wyżynna 16; trasa najpierw łagodnie opada w dół, potem przecina się z osiedlową uliczką, potem wysokość chodnika łagodnie się zwiększa.

Mapa z zaznaczonym sposobem dojazdu do budynku Wyżynna 16, po skręcie z ulicy Filaretów należy jechać po połkolu ulicy Wyżynnej aż objedzie się dookoła budynek z DDKiem.

 

Transport wspierany

Osoby z niepełnosprawnościami z opiekunami/asystentami i osobami towarzyszącymi mogą korzystać z dostępnego, indywidualnego transportu na terenie Miasta Lublin. Usługi wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Cennik i więcej informacji na stronie MPK Lublin: Przewóz osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o braku dostępności i wniosek o zapewnienie dostępności

Jeśli doświadczasz barier w korzystaniu z usług Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, możesz nas o tym poinformować. Możesz wysłać:

1. Informacje o braku dostępności, a następnie:

2. Wniosek o zapewnienie dostępności.

Oba dokumenty może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy.

Dokumenty możesz:

A. Złożyć w biurach Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, ulica Judyma 2a lub w biurze Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe”, ulica Wyżynna 16.

B. Przesłać pocztą na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ulica Judyma 2a, 20-716 Lublin.

C. Przesłać pocztą elektroniczną na adres: dostepnosc@ddkweglin.pl

Po otrzymaniu Wniosku o zapewnienie dostępności skontaktujemy się z Tobą i omówimy możliwości: sposoby i termin zapewnienia dostępności. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności – poinformujemy o sposobach zapewnienia dostępu alternatywnego.

 

Złożenie skargi na brak dostępności

W przypadku braku zapewnienia dostępności masz prawo do złożenia skargi. Więcej na temat skarg na brak dostępności przeczytasz na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wzory dokumentów

1. Wzór informacji o braku dostępności

2. Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

3. Wzór wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej