Magdalena Jakubowska (Lidka Szpulka)

Kobieta trzyma pędzel malarski

Dziewczyna orkiestra. Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Lublinie. Studiowała edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, etnologię i technologie cyfrowe w animacji kultury (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Jest plastyczką, edukatorką, wokalistką i instrumentalistką. Współpracuje z lalkowym Teatrem Gracholka.

Od kilku lat prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci, dbając szczególnie o rozwój ich kreatywności, umiejętności manualnych i nabierania pewności siebie poprzez wyrażanie własnej osobowości przez sztukę. Bliskie są jej takie wartości jak komunikacja bez przemocy (NVC), kultura kręgu, wychowanie bez kar i nagród, czy Self-Reg.

Prowadzi pracownię plastyczną

m.jakubowska@ddkweglin.pl

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags