Ludzie. Dzielnica. Obiekty (2021)

Grafika projektu Ludzie. Dzielnica. Obiekty.

Budowanie świadomości o wspólnej przestrzeni, dzielenie się wiedzą o historii miejsca, rozmowa o dorobku kulturowym i rozwoju dzielnicy Czuby Południowe na przestrzeni lat to elementy, na które składa się projekt Ludzie. Dzielnica. Obiekty.

Projekt zakłada spotkania, warsztaty i konsultacje z lokalną społecznością, które doprowadzą do powstania realizacji artystycznej na terenie dzielnicy Czuby Południowe – obiektu wyrosłego z pomysłów i projektów mieszkanek i mieszkańców.

My, pracownice i pracownicy DDK „Czuby Południowe” czujemy się częścią dzielnicy i tworzymy przestrzeń do wspólnych, sąsiedzkich działań, którą możemy razem rozwijać. Obiekt, który powstanie będzie uwydatniał charakter dzielnicy, będzie wynikiem współpracy różnych środowisk.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags