Mała Lasoteka

Naszkicowany portret prowadzącego zajęcia Jakuba Orłowskiego.

spotkania z przyrodą dla dzieci w wieku 7-9 lat

wtorki: 17.00-18.00

 

To warsztaty, których zadaniem jest zapoznanie Dzieci i Młodzieży z przyrodą miast i przedmieść, z całym jej bogactwem i złożonością: ptakami, ssakami, drzewami i mniejszymi roślinami, owadami, gatunkami chronionymi. Te zajęcia to również okazja do tego, żeby dowiedzieć się, jak pomagać i jak nie szkodzić przyrodzie wokół nas. Podczas spotkań zostaną zbudowane karmniki, budki lęgowe dla ptaków, poidełka oraz inne przedmioty, dzięki którym można pomóc „małym” sąsiadom. Odbędą się spacery, by poznać tajemnice przyrody osiedla i najbliższego otoczenia.

 

Opłaty:

wrzesień – 35 złotych
I kwartał (październik-grudzień) – 130 złotych
II kwartał (styczeń-marzec) – 130 złotych
III kwartał (kwiecień-czerwiec) – 120 złotych

W przypadku posiadania karty Rodzina 3+ obowiązuje zniżka 10% ceny zajęć (upust naliczany od I kwartału, tj. październik-grudzień) – warunkiem uzyskania zniżki jest dostarczenie kopii/skanu karty uczestnika/uczestniczki zajęć.

 

Instruktor – Jakub Orłowski, czyli Inspektor Bywak

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w zajęciach oraz cyklicznych działaniach warsztatowych

Zapisy, kontakt: zajecia@ddkczubypoludniowe.pl lub telefonicznie (81) 466 59 18 / 882 433 041

 

Ogólne zasady dotyczące opłat i zapisów na zajęcia w sezonie warsztatowym 2023/2024 w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin”

Płatności za zajęcia w nowym sezonie warsztatowym 2023/2024 dokonuje się za cały kwartał z góry, tj. 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (płatność do 15 października 2023).

Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy DDK „Węglin”: 67 1240 1503 1111 0010 4267 7032, w tytule przelewu należy wpisać: „Imię i nazwisko Uczestniczki lub Uczestnika, nazwę zajęć oraz okres, za który wnoszona jest opłata ”.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags