Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Maj 2021
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC

Dedek czyta! (od 2018)

Cykl „Dedek czyta!” skie­ro­wany do dzieci w wieku 5–7 lat to spo­tka­nie z książką, jed­nak nie w tra­dy­cyjny spo­sób. Treść książki posłuży jako punkt wyj­ścia do pozna­wa­nia świata, zdo­by­wa­nia wie­dzy o nim, bada­nia i eks­plo­ro­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści. Każde spo­tka­nie będzie nie­spo­dzianką dla uczest­ni­czą­cych w nim dzieci. Jedy­nymi pew­nymi będą książki. To jak będą wyko­rzy­stane w naszej pracy, będzie nie­prze­wi­dy­walne. To, co możemy z całą pew­no­ścią zade­kla­ro­wać, to to, że dzieci poprzez zabawę zdo­będą tu roz­le­głą wie­dzę z róż­nych dzie­dzin, od fizyki, mate­ma­tyki, che­mii, bio­lo­gii po sztukę.

Prowadzenie – Monika Trypuz

Koordynatorka cyklu – Alicja Kawka

 

Warsztaty odbywają się we współpracy z: Wydawnictwem Dwie Siostry, Wydawnictwem Entliczek, Wydawnictwem Muza, Wydawnictwem Albatros, Wydawnictwem Wytwórnia.

Dotychczas w ramach cyklu odbyły się:

Grafika kolorowa

 

 

Dedek czyta! w Nowym Roku

 

 

 

Zdjęcie przedstawiające Monikę Trypuz

 

 

Warsztaty ABC do Z

 

 

 

Grafika kolorowa

 

 

Dedek czyta!

 

 

 

grafika kolorowa

 

 

Trzy stany skupienia 

 

 

 

 

Trzy stany skupienia

 

 

 

 

 

Wyprawy gwiazdowe

 

 

zdjęcie dzieci podczas zabawy

 

 

Zupa raz proszę!

 

 

 

 

Zupa raz, proszę!

 

 

 

 

Świat kołem się toczy

 

 

 

 

 

Kiedy kwitną jabłonie

 

 

 

 

 

Co w ciele piszczy?

 

 

 

 

 

Świat z figur się składa