Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930EC

Oferta pracy – Specjalista/Specjalistka ds. realizacji programu DDK „Czuby Południowe”

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Rodzaj umowy – umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3200-3400 zł brutto plus dodatek stażowy.

Do głównych obowiązków Specjalisty/Specjalistki ds. realizacji programu należeć będzie realizacja programu merytorycznego DDK „Czuby Południowe”, w szczególności:

 1. Nadzorowanie pracy instruktorów (rozliczenia finansowe, czynności organizacyjne); planowanie i stymulowanie rozwoju zajęć cyklicznych zawierających się w bloku programowym Edukacja,
 2. Koordynacja organizacyjna i merytoryczna cykli tematycznych zawierających się w bloku programowym  Animacja społeczno-kulturowa,
 3. Działania aktywizujące i rozwijające amatorską twórczość artystyczną,
 4. Rozpoznawanie i wykorzystywanie potrzeb i potencjału mieszkanek i mieszkańców w zakresie kultury i sztuki,
 5. Inicjowanie i realizacja akcji, cykli, działalności wydawniczej, projektów, współpracy, i innych wydarzeń jednorazowych wpisujących się w program,
 6. Promocja nadzorowanej bezpośrednio części programu merytorycznego, kontakty z mediami, współpraca ze specjalistą ds. promocji i marketingu i specjalistą ds. identyfikacji wizualnej,
 7. Sporządzanie sprawozdawczości programowej i archiwizacja dokumentacji.

Wymagania wobec Kandydata /Kandydatki:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalnych i/lub organizowaniu działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej oraz pracy z dziećmi.
 3. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania publicznej instytucji kultury.
 4. Orientacja we współczesnym życiu kulturalnym, wiedza na temat dostępnej oferty kulturalnej w Lublinie.
 5. Dobra organizacja pracy, wielozadaniowość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 6. Zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny zawierający autorski pomysł na cykl tematyczny (wydarzenie cykliczne).
 3. Referencje (minimum 1).
 4. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz referencjach przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” do celów obecnej (ewentualnie także przyszłych) rekrutacji”.

Oświadczenie powinno być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/Kandydatki, datą oraz miejscowością. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji umożliwi wykorzystanie złożonego CV także w przyszłości, przy kolejnym naborze.

Wymagane dokumenty (w formie skanów) prosimy wysyłać do dnia 16.08.2022
na adres poczty elektronicznej: info@ddkweglin.pl

DDK „Węglin” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Rozmowy z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami planowane są w dniach 22-26 sierpnia, a przewidywany termin rozpoczęcia pracy na proponowanym stanowisku to 1 września 2022 r.

Informujemy, że Administratorem danych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba odpowiadająca na ofertę ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podane dane w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.