Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Można zaczynać, czyli o Stanisławie Barei

13/09/2019, godz. 18:00    

Zapraszamy na pierwsze spotkanie nowego cyklu Piątek wieczorową porą

Spo­tka­nie poświę­cone twór­czo­ści Sta­ni­sława Barei połą­czone z pre­zen­ta­cją frag­men­tów fil­mów reży­sera. Dysku­sja na temat zna­nych cyta­tów, które weszły do spo­łecz­nego obiegu i o bare­izmach.

Pro­wa­dzący – Rafał Daj­bor – aktor, dzien­ni­karz, autor książki Jak u Barei, czyli kto to powie­dział, trak­tu­ją­cej o zna­nych cyta­tach z fil­mów reży­sera oraz wypo­wia­da­ją­cych je akto­rach.

Koordynatorka, kontakt – Magdalena Piotrowska, m.pio­trow­ska­@d­dk­czu­by­po­lu­dniowe.pl / 81 466 59 18

Wstęp wolny

Więcej o cyklu Piątek wieczorową porą

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.