Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Luty 2020
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Bombonierka Życia w lutym

05/02/2020, godz. 10:00     12/02/2020, godz. 10:00     19/02/2020, godz. 10:00     26/02/2020, godz. 10:00    

Grafika kolorowa : napis Bombonierka życia na żółtym kwadracie oraz Luty 2020 na szarym pasie

Klub Bombonierka Życia został stworzony dla osób w wieku doj­rza­łym (60+), które chciałyby w DDK „Węglin” w sposób twórczy i aktywny spędzić piątkowe przedpołudnia.

Spo­tka­nia z gośćmi, ręko­dzieło, spa­cery i wyj­ścia w teren, zaję­cia pro­wa­dzone przez Uczest­niczki i Uczest­ni­ków Klubu, a przede wszyst­kim kre­atywne i wspólne spę­dza­nie czasu w miłej atmos­fe­rze, przy kawie i her­ba­cie. Ser­decz­nie zapra­szamy!

Koor­dy­na­torka Klubu, pro­wa­dze­nie spo­tkań inte­gra­cyj­nych, wyjść, spacerów i warsz­ta­tów rękodzielniczych  Monika Spuz-Szpos

Kontakt – m.spuz-szpos@ddkweglin.pl, 81 466 59 16 / 882 433 036,

Wstęp wolny!

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W LUTYM

Środy, godz. 10.00

5.02, GOŚĆ: Krystyna Nazarewicz porozmawia z Klubowiczami i Klubowiczkami o zasadach skutecznej komunikacji

12.02, RĘKODZIEŁO: Złote walentynki

19.02, WYJŚCIE: Muzeum Literackie Józefa Czechowicza (ul. Złota 3), zbiórka o godz. 10.00 przed wejściem do Muzeum

26.02, SPACER: Spacer wąwozem w kierunku Zalewu Zemborzyckiego, zbiórka o godz. 10.00 w DDK „Czuby Południowe”

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.