Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC

Uwaga!

Oferta pracy w charakterze Instruktora/Instruktorki warsztatów pianistycznych 
w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” oraz filii – Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe”.

Wymiar czasu pracy – 10-15 godz. tygodniowo
Rodzaj umowy – umowa zlecenie
Okres obowiązywania umowy: sezon 2021/2022 (wrzesień 2021-czerwiec 2022), 
z perspektywą jej podpisania w kolejnym sezonie.

Do głównych obowiązków Instruktora /Instruktorki należeć będzie:
1. Prowadzenie warsztatów pianistycznych wg autorskiego programu oraz ustalonych zasad organizacyjnych.
2. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z realizacji warsztatów (listy obecności, karty pracy Instruktora/Instruktorki).
3. Współpraca z Pracownicami i Pracownikami DDK „Węglin” w zakresie organizacji, realizacji i promocji warsztatów.
4. Podejmowanie inicjatyw służących promocji dorobku Uczestniczek i Uczestników warsztatów w formie koncertów, nagrań, udziału w przeglądach i konkursach i in.

Wymagania wobec Kandydata /Kandydatki:
1. Wykształcenie wyższe w zakresie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk muzycznych, muzykologii lub kierunków artystycznych w dziedzinie muzyki z przygotowaniem pedagogicznym i/lub ukończenie szkoły muzycznej I i II stopnia.
2. Dobra organizacja pracy.
3. Zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność.
4. Orientacja we współczesnym życiu kulturalnym w dziedzinie muzyki oraz możliwościach promocji dorobku Uczestniczek i Uczestników warsztatów w formie koncertów, nagrań, udziału w przeglądach, konkursach i in.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys
2. List motywacyjny zawierający ogólną koncepcję autorskiego programu warsztatów oraz pomysły na inicjatywy służące promocji dorobku Uczestniczek i Uczestników warsztatów w formie koncertów, nagrań, udziału w przeglądach, konkursach i in.
3. Referencje (minimum 1).
4. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz referencjach przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” do celów obecnej (ewentualnie także przyszłych) rekrutacji”.

Oświadczenie powinno być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/Kandydatki, datą oraz miejscowością. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji umożliwi wykorzystanie złożonego CV także w przyszłości, przy kolejnym naborze.
Wymagane dokumenty (w formie skanów) prosimy wysyłać do dnia 16.08.2021 
na adres poczty elektronicznej: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK „Węglin” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Informujemy, że Administratorem danych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba odpowiadająca na ofertę ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podane dane w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.