Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Grudzień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC

Rękodzielnica (od 2017)

Cykl Ręko­dziel­nica to twór­cze warsz­taty roz­wi­ja­jące pasję two­rze­nia, która drze­mie w każ­dym z nas, prze­zna­czone dla osób doro­słych.

Każdy warsz­tat będzie opo­wia­dał o innych zagad­nie­niu.

Fachowa opieka i pro­wa­dze­nie w połą­cze­niu z atmos­ferą wspie­ra­jącą pro­ces twór­czy, w nie­zwy­kły spo­sób pozwolą ode­rwać się od codzien­nych pro­ble­mów, stre­sów i zawrot­nego tempa życia. Gorąco zachę­camy do kre­atyw­nego i twór­czego spę­dza­nia czasu, dają­cego mnó­stwo satys­fak­cji zarówno z samego pro­cesu two­rze­nia, odkry­wa­nia swo­ich talen­tów i zdol­no­ści, jak i wła­sno­ręcz­nie wyko­na­nego przedmiotu. Wszyst­kie prace uczest­nicy zabie­rają ze sobą do domu. Mogą stać się wyjąt­kową ozdobą lub nie­sa­mo­wi­tym pre­zen­tem dla bli­skiej osoby.

Zapisy – a.komorowska@ddkczubypoludniowe.pl lub osobiście w DDK „Czuby Południowe”

Koordynacja i prowadzenie – Agata Komorowska / 81 466 59 18

Ilość miejsc ograniczona. Warsztaty odbywają się po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

Zapraszamy!

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w zajęciach oraz cyklicznych działaniach warsztatowych.

Dotychczas w ramach cyklu odbyły się:

3651

 

 

Zamknięte w 365 dni

 

 

 

sakiewka1

 

Sakiewka skarbów

 

 

 

 

odbicie1

 

 

Moje odbicie

 

 

 

wehikul1

 

 

Wehikuł czasu

 

 

 

 

koszmary1

 

 

Koszmary precz

 

 

 

zielono1

 

Zielono mi

 

 

 

 

coffee1

 

 

A coffee break

 

 

 

filcowy1

 

 

Filcowy przerywnik

 

 

 

 

 

Nie-szablonowe zakupy

 

 

 

 

 

Wakacyjne porządki

 

 

 

 

 

Zatrzymane wspomnienie

 

 

 

 

 

Szablonowe coś z niczego

 

 

 

 

 

Sztuka codzienna

 

 

 

 

 

Szkatułka skarbów

 

 

 

 

 

Kolorowe ognie

 

 

 

 

 

Eko art

 

 

 

 

 

 

Wiosenna tradycja

 

 

 

 

Kwiaty we włosach

 

 

 

 

 

 

Przenikanie

 

 

 

 

 

Nowe życie puszki

 

 

 

 

Akcja – szycie!

 

 

 

 

 

 

Na tapecie

 

 

 

 

 

Wypalanki – warsztat z pirografii

 

 

 

 

 

Na nowo – warsztaty z wyplatania podkładek na stół

 

 

 

 

 

Pomysł na wiosnę

 

 

 

 

 

Masz to na tacy

 

 

 

 

 

Kolorowy zawrót głowy

 

 

 

 

 

Makramy, zaplatamy!