Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Grudzień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC

Piątek wieczorową porą (2019/2020)

Spo­tka­nia z rze­czy­wi­sto­ścią PRL-u. Rozmowy z twór­czy­niami i twór­cami, pokazy fil­mów, dys­ku­sje o książ­kach zwią­za­nych z tym okre­sem. Opo­wie­ści o prze­ży­ciach zwią­za­nych z PRL-em. O tym, czy „kie­dyś było lepiej”.

Ten cykl to pro­po­zy­cja zarówno dla tych, któ­rzy za PRL-em tęsk­nią, chcą podzie­lić się swo­imi wspo­mnie­niami, znane jest im poję­cie sta­cza kolej­ko­wego, jak i tych, któ­rzy „szcze­gól­nie nie cho­dzą na filmy pol­skie”. To będzie pra­wie, jak cof­nię­cie się w cza­sie.

Koordynatorka cyklu – Magdalena Piotrowska