Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Lipiec 2019
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC

Nareszcie lato w mieście na Czubach Południowych 2019

22/07/2019, godz. 09:00     23/07/2019, godz. 09:00     24/07/2019, godz. 09:00     25/07/2019, godz. 09:00     26/07/2019, godz. 09:00     29/07/2019, godz. 09:00     30/07/2019, godz. 09:00     31/07/2019, godz. 09:00     01/08/2019, godz. 09:00     02/08/2019, godz. 09:00     05/08/2019, godz. 09:00     06/08/2019, godz. 09:00     07/08/2019, godz. 09:00     08/08/2019, godz. 09:00     09/08/2019, godz. 09:00    

Zapraszamy do udziału w akcji „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019”!

Terminy:

I Turnus – 22-26.07.2019
II Turnus – 29.07-2.08.2019
III Turnus – 5-9.08.2019

Ramowy program każdego dnia:

9.00-9.15 – zbiórka
9.15-10.15 – warsztaty integracyjne
10.15-10.30 – przerwa
10.30-11.45 – warsztaty
11.45-12.00 – przerwa
12.00-13.15 – warsztaty
13.15-13.30 – przerwa
13.30-14.45 – warsztaty
14.45-15.00 – odbiór Dzieci

Tematyka warsztatów:

Tegoroczna akcja „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019” skoncentrowana będzie wokół sztuk plastycznych, a wiodącym tematem będzie życie przyjazne przyrodzie i nam samym.

Zajęcia dotyczyć będą stylu życia we współczesnym świecie, którego negatywnymi rezultatami są między innymi: nadprodukcja i zwiększenie ilości odpadów. Podczas warsztatów Uczestniczki i Uczestnicy dowiedzą się, co można zrobić z surowców naturalnych, jak wykorzystać pozornie nieprzydatne, zużyte materiały i jak dawać im „drugie życie”.

W programie m.in. wprowadzenie do tematyki zero waste i zasady 5R, spacer przyrodniczy, tworzenie plakatu społecznie zaangażowanego, opakowań i toreb wielokrotnego użytku, a także prac plastycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych.

*Zasady 5R:

1. Refuse – Odmawiaj
2. Reduce – Redukuj, minimalizuj
3. Reuse – Użyj ponownie
4. Recycle – Przetwarzaj i Przerabiaj (Upcycle)
5. Rot – Kompostuj

Koordynacja i prowadzenie: Alicja Kawka, Agata Komorowska, Magdalena Piotrowska, Małgorzata Wołoszyn

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. Akcja skierowana jest do Uczennic i Uczniów klas I-VI (6–12 l.).

2. Koszt udziału (od Dziecka) – 80 zł (za jeden turnus).

3. W przypadku opłaty za „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019” nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty Rodzina +3.

4. W ramach opłaty Dzieci mają zapewnione: opiekę kadry instruktorskiej, materiały warsztatowe, ubezpieczenie. Nie zapewniamy wyżywienia Dzieci (wyżywienie we własnym zakresie).

5. Działania prowadzone będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00, w budynku DDK „Czuby Południowe”, przy ul. Wyżynnej 16.

6. Zapisy WYŁĄCZNIE pod adresem mailowym – zajecia@ddkczubypoludniowe.pl

7.  Zapisy będą przyjmowane od 10 czerwca do 14 czerwca 2019 r.

8. Zapisy prowadzone są na podstawie zgłoszeń MAILOWYCH. Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko Dziecka,

– wiek Dziecka,

– PESEL Dziecka,

– imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,

– nr kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego,

– nr turnusu, którego dotyczy zgłoszenie.

9. Zgłoszenia niekompletne nie będą honorowane. Zgłoszenia Dziecka mogą dokonać tylko rodzice lub opiekunowie prawni.

10. W tytule maila należy wpisać „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019”.

11. Honorowane będą zgłoszenia wysłane od 10 czerwca od godziny 8.00 do 14 czerwca 2019 r. do godziny 15.00.

12. Dziecko można zgłosić na jeden z trzech proponowanych turnusów.

13. Odpowiedzi na przysłane Zgłoszenia dokonamy w ciągu trzech dni roboczych.

14. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w ciągu trzech dni roboczych należy uiścić opłatę. Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy DDK „Węglin” 67 1240 1503 1111 0010 4267 7032, w tytule przelewu prosimy wpisać: „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019 oraz imię i nazwisko dziecka i numer turnusu”.

15. W przypadku rezygnacji uiszczona opłata nie będzie zwracana.

16. O ostatecznym przyjęciu decyduje uiszczenie opłaty.

17. Prosimy nie uiszczać opłaty bez otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.

18. Ilość miejsc na poszczególne turnusy jest ograniczona.

19. Zgłoszenie udziału Dziecka w turnusach akcji „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna do wykorzystania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe” (nagranie video, zdjęcia).

20.  DDK „Czuby Południowe” zastrzega sobie prawo do zmian w programie akcji.

21. Szczegółowe informacje i pytania – zajecia@ddkczubypoludniowe.pl