Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Lipiec 2019
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC

Poszukujemy Instruktorki/Instruktora zajęć muzycznych

Oferta pracy w charakterze Instruktorki/Instruktora warsztatów muzycznych w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe”.

Wymiar czasu pracy – 10-15 godz. tygodniowo

Rodzaj umowy – umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: sezon 2019/2020 (wrzesień 2019-czerwiec 2020), z perspektywą jej podpisania w kolejnym sezonie

 

Do głównych obowiązków Instruktorki/Instruktora należeć będzie:

 1. Prowadzenie warsztatów muzycznych (gitara klasyczna i/lub pianino i/lub śpiew) wg autorskiego programu oraz ustalonych zasad organizacyjnych.
 2. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z realizacji warsztatów (listy obecności, karty pracy Instruktorki/Instruktora).
 3. Współpraca z Pracownicami i Pracownikami DDK „Węglin” w zakresie organizacji, realizacji i promocji warsztatów.
 4. Podejmowanie inicjatyw służących promocji dorobku Uczestniczek i Uczestników warsztatów w formie koncertów, nagrań, udziału w przeglądach i konkursach i in.

Wymagania wobec Kandydatki/Kandydata:

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk muzycznych, muzykologii lub kierunków artystycznych w dziedzinie muzyki z przygotowaniem pedagogicznym i/lub ukończenie Szkoły Muzycznej I i II st. w kl. danego instrumentu lub śpiewu.
 2. Dobra organizacja pracy.
 3. Zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność.
 4. Orientacja we współczesnym życiu kulturalnym w dziedzinie muzyki oraz możliwościach promocji dorobku Uczestniczek i Uczestników warsztatów w formie koncertów, nagrań, udziału w przeglądach i konkursach i in.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny zawierający ogólną koncepcję autorskiego programu warsztatów oraz pomysły na inicjatywy służące promocji dorobku Uczestniczek i Uczestników warsztatów w formie koncertów, nagrań, udziału w przeglądach i konkursach i in.
 3. Referencje (minimum 1).
 4. Oświadczenie Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz referencjach przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” do celów obecnej (ewentualnie także przyszłych) rekrutacji”.

Oświadczenie powinno być opatrzone czytelnym podpisem Kandydatki/Kandydata, datą oraz miejscowością. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji umożliwi wykorzystanie złożonego CV także w przyszłości, przy kolejnym naborze.

Wymagane dokumenty (w formie skanów) prosimy wysyłać do dnia 17 czerwca 2019 r. na adres poczty elektronicznej: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK „Węglin” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że Administratorem danych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.